Varissuo


Palstan sijainnin näet tästä

Vesipiste

Viljavuustutkimuksen tulokset

AnalyysiYksikköTulos
Maalaji Hietamoreeni

Multavuus

 runsasmultainen

Johtoluku

 mS/cm0,8
pH 6,2 (hyvä)
Kalsium (Ca)mg/l1700 (tyydyttävä)
Fosfori (P)mg/l9,9 (tyydyttävä)
Kalium (K)mg/l240 (hyvä)
Magnesiummg/l270 (hyvä)
Rikki (S)mg/l7,4 (välttävä)
Kupari (Cu)mg/l8,5 (hyvä)
Mangaani (Mn)mg/l14 (välttävä)
Sinkki (Zn)mg/l2,0 (välttävä)

Kationin

vaihtokapasiteetti

cmol/kg14
Ca / KVK%61
K / KVK%4
Mg / KVK%16
Na/ KVK%2
Kalkitustarvetonni/ha0

Suositeltava

kalkkilaji

 Kalkkikivijauhe