Turvallinen tila

Tapahtumassa ja tilassa noudatamme turvallisen tilan periaatteita, jotta kaikilla olisi mukavampi olla! :)