Tilauskäytäntö


  • Asiakas tekee 4H-sitter-tiedustelun joko puhelimitse tai kotisivuilta löytyvän lomakkeen avulla. Yhteystiedot löytyvät kohdasta "4H-dog-, cat- ja petsitter-tiedustelut".


  • Yhteydenoton jälkeen asiakkaalle annetaan sitterien (1-3 kpl) yhteystiedot. Sopivien sitterien valintaan vaikuttavat asiakkaan antamat pohjatiedot.


  • Asiakas ottaa henkilökohtaisesti yhteyttä valitsemaansa sitteriin ja tiedustelee tämän mahdollisuutta ottaa tarjolla oleva hoitokeikka vastaan.


  • Sopivan sitterin löytyessä asiakas ja sitteri sopivat tutustumiskäynnistä, jonka aikana täytetään hoitoon liittyvät sopimukset (tuntilista, tilaussopimus sekä hoitosopimukset) ja sitteri tapaa hoidettavan lemmikin. SItteri jättää käynnin päätteeksi asiakkaalle toisen täytetyistä hoitosopimuksista sekä palveluhinnaston.


  • Yhdistys pyrkii tarjoamaan asiakkaalle aina ensisijaisesti niiden sitterien yhteystietoja, jotka asuvat asiakkaan lähellä. Mikäli sitterin työmatkan pituus on kuitenkin yli 5 km/suunta, asiakas korvaa sitterille matkakuluja hoitosopimukseen kirjatun sopimuksen mukaisesti. Matkakulut maksetaan suoraan sitterille.


  • Tehdyn työn jälkeen 4H-sitteri toimittaa tuntilistan ja tilaussopimuksen 4H-toimistolle.


  • Turun 4H-yhdistys hoitaa asiakkaan laskutuksen (laskutuslisä 1,50€ + alv/lasku) ja maksaa sitterin palkan. Yhdistys hoitaa työnantajan velvollisuudet, kuten eläkevakuutus- ja sosiaalivakuutusmaksut, vakuuttaa työntekijän työssäoloaikana ja hoitaa palkasta mahdollisesti menevät ennakkoveromaksut.