Ysit töihin -toiminta

4H-järjestön Ysit töihin -toiminnassa parannetaan nuorten talous-, yrittäjyys- ja työelämätaitoja tarjoamalla nuorille valmennusta ja koulutusta. Tavoitteena on työllistää nuoria vähintään kahden viikon ajaksi 9. luokan jälkeisenä kesänä. Nuori voi myös työllistää itsensä 4H-yrittäjänä.

Kesätyötä tarjoavat yritykset, kunnat, erilaiset yhteisöt ja kotitaloudet.

Mukana nuoria työllistämässä ovat kesällä 2022 mm. ristikkolehti Grawiko Oy ja Hirvensalon apteekki.

Kiitos todella paljon osallistumisestanne!

Osa nuorista toimi myös 4H-yrittäjänä tai työllistyi muualle / 4H-yhdistykseen kesän aikana.

Yhdeksäsluokkalaiset ovat mukana toiminnassa lukuvuoden aikana suorittamalla 4H:n toteuttaman Ajokortti työelämään -koulutuksen. Koulutuksessa nuori saa perusteet työn hakemisesta, työelämän pelisäännöistä sekä asiakaspalvelusta.

Toiminnassa rakennetaan ja ylläpidetään vuoropuhelua nuorten, paikkakunnan työnantajien ja peruskoulun välillä. Ysit töihin -toiminnassa pyritään parantamaan työnantajien motivaatiota työllistää 9. luokan päättäviä nuoria. Olemalla mukana toiminnassa työnantajien on mahdollista toteuttaa yhteiskuntavastuuta tarjoamalla paikkakunnan nuorille todennäköisesti se ensimmäinen kesätyöpaikka.

Turun alueella on noin 1500 yhdeksäsluokkalaista vailla ensimmäistä työpaikkaansa ensi kesänä. Tällä hetkellä Turun 4H etsii kouluja yhteistyöhön sekä kiinnostuneita yrityksiä, jotka voisivat työllistää nuoren / nuoria. 

Toiminnassa mukana on nyt valtakunnallisesti 65 4H-yhdistystä 92 kunnan alueella. Yhdeksäsluokkalaisia mukana on yli 16 000.

Kunta, yritykset, yhteisöt ja kotitaloudet palkkaavat nuoren kesätöihin vähintään kahden viikon ajaksi. Palkkauksessa hyödynnetään erilaisia malleja mm. Tutustu työelämään ja tienaa, Kesätyöseteli, TES:n mukainen palkkaus. Nuoren voi tilata töihin myös 4H-yhdistyksen kautta. Silloin 4H hoitaa kaikki työnantajan velvoitteet ja laskuttaa tilaajaa, esim. työllis-tävää yritystä.

Toimintamallin toteutuksessa tarjotaan ammattikorkeakouluopiskelijoille räätälöityjä työharjoittelupaikkoja nuorten kouluttamisessa, yritysyhteistyössä sekä nuorten työllistämisen koordinoinnissa.

4H-yhdistykset seuraavat ja tilastoivat yhdeksäsluokkalaisten sijoittumista kesätyöhön ja kokoavat palautetta sekä nuorten että työnantajien kokemuksista.


4H-järjestön Ysit töihin -toimintamalli tiivistetysti:

  • Edistää 9. luokan päättävien nuorten talous-, työelämä- ja yrittäjyysvalmiuksia.
  • Parantaa nuorten valmiuksia saada työtä kouluttamalla, valmentamalla ja tarjoamalla henkilökohtaista tukea vuoden kestävän prosessin avulla. Tässä keskeisiä työvälineitä ovat nuorille tarjotut Ajokortti työelämään -koulutukset (työelämä- ja taloustaidot) sekä 4H-yritys-koulutukset (yrittäjyysvalmiudet).
  • Auttaa nuorta saamaan kesätyöpaikan vähintään kahdeksi viikoksi.
  • Rakentaa ja ylläpitää vuoropuhelua nuorten, paikkakunnan työnantajien sekä peruskoulun välillä.
  • Lisää työnantajien valmiuksia ja parantaa heidän motivaatiotaan työllistää 9. luokan päättäviä.
  • Tuottaa uuden toimintakonseptin ja on kehittämässä nuorten työllistämiseen liittyvää verkostomaista toimintakulttuuria.
  • Vahvistaa yhdenvertaisuutta, yhteisöllisyyttä ja osallisuutta. Kohderyhmänä on koko ikäluokka.
  • Lisää yleistä ymmärrystä liittyen alaikäisten työllistämisen tärkeyteen.

Ysit töihin -toimintaa tukee opetus- ja kulttuuriministeriö.


Lisätietoja: turku@4h.fi  / 050 5363617 (Paula)