Monivuotisten palstojen säännöt

KOHTA1: VUOKRA-ALUE ja VUOKRAUS

Palstan koko on noin 100 neliömetriä ja viljelijä voi viljellä kolmea palstaa. Palstan reunoista jätetään 30 cm levyinen kaistale kulkukäytäväksi. Viljely, kompostointi ja tarvikkeiden säilytys tapahtuu oman palstan alueella. Piennaralueet pidetään vapaana. Viljelyoikeuden siirtäminen tapahtuu 4H:n kautta. Mahdolliset varkaudet ja ilkivalta pelloilla eivät kuulu Turun 4H-yhdistyksen tai kaupungin korvattavaksi. Vuokralainen tekee rikosilmoituksen näistä.

KOHTA2: VILJELY

Palsta on tarkoitettu avomaaviljelyyn. Palstalla saa viljellä syötäviä kasveja sekä koristekasveja, yksivuotisia ja monivuotisia.  Kasvit sijoitetaan omalle palstalle, niin etteivät ne varjosta naapuripalstaa, eivätkä estä kulkua käytävillä, esim. hedelmäpuut pidetään pienikasvuisena (max 1,5m). Kohopenkkien korkeus saa olla max 40cm (2 lavakaulusta). Helposti leviävät kasvit, kuten minttu, kasvatetaan rakenteilla rajatulla alueella, niin etteivät ne pääse juurakon avulla leviämään.  Näiden kasvien perkuujätteet kompostoidaan omalla palstalla. Palstalla ei saa viljellä kasveja huumaavaan tarkoitukseen, eikä vieraslajeja. Sadon myynnistä ilmoitetaan 4H-yhdistykselle.

KOHTA3: RAKENTEET JA VILJELYSUOJUKSET

Palstalla saa olla pienimuotinen oleskelualue (ulkokäyttöön tarkoitetuilla pienillä kalusteilla), jossa voi työn lomassa levähtää ja viljelytarvikkeiden säilytykseen max 60 cm korkuinen laatikko (myös kannellinen). Viljelyiden suojaukseen voi käyttää laadukasta hallaharsoa, joka kestää ehjänä pellolla vallitsevat sääolosuhteet. Kaikenlaiset rakennusjätteet ja jätemuovit ym. auringossa ja tuulessa hajoavat muovit ovat palstoilla kielletty. Matalan max. 90cm korkean kasvien sääsuojan materiaalina saa käyttää vain muoveja tai harsoa, jotka ovat UV-suojattuja ja kestävät ehjänä auringonpaisteessa ja tuulessa.

KOHTA 4: PALSTAN YLLÄPITO JA SIISTEYS

Palstan numerotaulua ei saa siirtää. Yksittäistä palstaa ei saa aidata ja narut ym. on poistettava merkinnän jälkeen. Palstalla saa pitää kompostilaatikkoa (max. korkeus 90cm) kasviperäisten jätteiden kompostointiin. Kasviperäiset jätteet voi kuljettaa myös yhteiselle kompostialueelle. Kompostiin ei saa tuoda eläinperäisiä jätteitä. Viljelijän huolehtii palstansa siisteydestä, heinikko pidetään lyhyenä, käytävät kulkukuntoisina, komposti siistinä, kasvisuojukset säänkestävinä ja kuljetettava pois tarpeettomaksi tulleet rakenteet (mahdolliset itsekaivetut sadevesiojat on putkitettava. Katteiden ym. on pysyttävä myös tuulella paikallaan. Palstalla ei saa käyttää kemiallisia hyönteismyrkkyjä eikä kasvintorjunta-aineita. Palstalla onehdottomasti tulen teko kielletty(hiiligrilli myös).

Autolla saa tuoda viljelytarvikkeita lähemmäs palstaa, mutta autoa ei saa parkkeerata pidemmäksi aikaa pellolle. Talveksi palsta siistitään ja viljelijä huolehtii itse jätteiden poiskuljetuksesta peltoalueelta. Peltojen läheisyydessä olevat metalliroskikset ovat vain pikkuroskia varten eikä niiden läheisyyteen saa kasata jätteitä. Kaikki rakenteet, aidanteet, yli 1,5m korkeat tolpat, muovit ja harsot poistetaan talveksi. Palstalle jäävät tavarat, kuten esim. tyhjät vesitynnyrit, suojataan.  Kasvit saa talveksi suojata pakkaselta ja eläimiltä. Palstat ovat käytössä vain viljelykaudella (ei talvikäyttöä).

KOHTA5: VUOKRASOPIMUKSEN IRTISANOMINEN

VILJELIJÄvoi irtisanoa vuokrasopimuksensa viljelykauden päätyttyä, joka on vuoden 15.10 päivä. Viljelijän on tätä ennen siivottava palstaltaan pois kaikki rakenteet. Turun kaupunki ja 4H eivät korvaa viljelijän palstalle mahdollisesti tekemiä maanparannuksia eikä palstalle jääviä kasveja.

VUOKRANANTAJAirtisanoo viljelysopimuksen, mikäli viljelijä rikkoo tai laiminlyö sopimusehdoissa mainittuja velvollisuuksiaan olennaisesti, eikä korjaa menettelyään kohtuullisessa ajassa. Irtisanotun palstan siivouksen hoitaa viljelijä. Jos palsta jätetään siivoamatta, sen siivoamisesta koituvat kulut laskutetaan viljelijältä.

Jos Turun kaupunki irtisanoo tämän vuokrasopimuksen muun kuin sopimusrikkomuksen perusteella, viljelijällä ei ole oikeutta vaatia kaupungilta korvausta.