Artukainen


Palstan sijainnin näet tästä

(Palsta on Messukentänkadun ja Suikkilantien kulmassa.)

Vedenotto joesta

Viljavuustutkimuksen tulokset, Artukainen

AnalyysiYksikköTulos
Maalaji Karkea hieta

Multavuus

 Multava

Johtoluku

 mS/cm2,9
pH 7,3 (arveluttavan korkea)
Kalsium (Ca)mg/l3300 (Korkea)
Fosfori (P)mg/l87 (arveluttavan korkea)
Kalium (K)mg/l150 (tyydyttävä)
Magnesiummg/l84 (välttävä)
Rikki (S)mg/l18 (hyvä)
Kupari (Cu)mg/l11 (korkea)
Mangaani (Mn)mg/l8,5 (huononlainen)
Sinkki (Zn)mg/l5,1 (Tyydyttävä)

Kationin

vaihtokapasiteetti

cmol/kg18
Ca / KVK%92
K / KVK%2
Mg / KVK%4
Na/ KVK%1
Kalkitustarvetonni/ha0

Suositeltava

kalkkilaji

 Mg-pitoiset