Hankkeet

NUORTEN TYÖLLISTÄMISHANKE - TYÖTAITOJA TULEVAISUUTEEN
#työtaitojatulevaisuuteen

Työtaitoja Tulevaisuuteen -kehittämishankkeen tavoitteena on tarjota nuorille mahdollisuuksia työelämätaitojen lisäämiseen sekä näiden taitojen hyödyntämiseen ja kokeilemiseen työelämässä. Hankkeessa luodaan nuorten ja työnantajien kohtaamiseen ja verkostoitumiseen uudenlaisia sähköisiä verkkoja hyödyntäviä toimintamalleja, joita jatkossa käytetään ja kehitetään yhteistyössä yritysten ja yhteisöjen kanssa. Nuorille tarjotaan mahdollisuuksia kesä- tai muihin töihin, joissa nuoret voivat kokeilla hankkimiaan taitoja käytännössä. Työelämäkursseja kehitetään osallistujien tarpeiden mukaan. Hankkeella edistetään nuorten työelämävalmiuksia ja tarjotaan heille mahdollisuus verkostoitua työelämässä. Lue lisää...

 

17.12.2015

KOULU KESKELLÄ KORTTELEITA HANKE PÄÄTTYY

 

Koulu keskellä korttelia –hankkeessa tutkittiin koulun roolia alueen kehittämisessä

Koulu keskellä korttelia -tutkimushankkeessa selvitettiin millainen rooli koululla voisi olla asuinalueen kehittämisessä ja yhteisöllisyyden edistämisessä. Hankkeen kohdealueena oli Pansio-Pernon alue Turussa ja yhteistyötä tehtiin Pansion koulun kanssa. Hankeen toteuttamiseen osallistuivat Turun ammattikorkeakoulu ja 4H-yhdistys. Hanke rahoitettiin ARA:n asuinalueiden kehittämisohjelman rahoituksella.

Tutkimustoiminnan tueksi toteutettiin käytännön toimintaa. Yhdessä 4H:n kanssa järjestettiin aktiviteetteja koulun toiminta-alueella. Lapsille ja nuorille pidettiin mm. Ruokakoulua ja Pansion koulun puuhakerhoa. Hankkeen puitteissa järjestettiin kaksi Pansio-Pernon puuhapäivää. Viljelypalstalla Bottulassa pidettiin kaikille avoimia työpajoja ja tapahtumia, kuten kompostipäivä ja sadonkorjuujuhla. Lue lisää...