Pitkämäki


Palstan sijainnin näet tästä

Vedenhaku joesta

Viljavuustutkimuksen tulokset

AnalyysiYksikköTulos
Maalaji hiuesavi

Multavuus

 runsasmultainen

Johtoluku

 mS/cm1,6
pH 6,9 (korkea)
Kalsium (Ca)mg/l4700 (korkea)
Fosfori (P)mg/l43 (arveluttavan korkea)
Kalium (K)mg/l300 (tyydyttävä)
Magnesiummg/l500 (hyvä)
Rikki (S)mg/l9,5 (välttävä)
Kupari (Cu)mg/l17 (korkea)
Mangaani (Mn)mg/l30 (tyydyttävä)
Sinkki (Zn)mg/l14 (hyvä)

Kationin

vaihtokapasiteetti

cmol/kg30
Ca / KVK%78
K / KVK%3
Mg / KVK%14
Na/ KVK%1
Kalkitustarvetonni/ha0

Suositeltava

kalkkilaji

 vapaavalintainen