Hirvensalo

Palstan sijainnin näet tästä

Palstalla on vesipiste

Viljavuustutkimuksen tulokset

AnalyysiYksikköTulos
Maalaji hiuesavi

Multavuus

 runsasmultainen

Johtoluku

 mS/cm1,5
pH 6,8 (korkea)
Kalsium (Ca)mg/l3500 (hyvä)
Fosfori (P)mg/l6,4 (tyydyttävä)
Kalium (K)mg/l340 (hyvä)
Magnesiummg/l360 (tyydyttävä)
Rikki (S)mg/l11 (tyydyttävä)
Kupari (Cu)mg/l13 (korkea)
Mangaani (Mn)mg/l8,0 (huononlainen)
Sinkki (Zn)mg/l2,7 (tyydyttävä)

Kationin

vaihtokapasiteetti

cmol/kg23
Ca / KVK%76
K / KVK%4
Mg / KVK%13
Na/ KVK%1
Kalkitustarvetonni/ha0

Suositeltava

kalkkilaji

 vapaavalintainen