Monivuotiset palstat

Perennial plots

Turun 4H-yhdistyksellä on monivuotisia palstoja Hirvensalossa, Katariinassa, Munttismäessä ja Pahaniemessä

Kärsämäen palstojen vuokrasopimukset loppuvat vuonna 2020 lokakuussa. 

Monivuotisille palstoille otamme ihmisiä jonoon vuosittain. Palstajonot nollataan vuoden lopussa, muistathan ilmoittautua uudelleen jonoon vuoden alussa, jos haluat vielä palstan. jaamme uudet palstat keväällä varausjärjestyksessä. Maan muokkaus on monivuotisten viljelijöiden omalla vastuulla.

Monivuotista palstaa voit tiedustella sähköpostilla turku@4h.fi


PALSTAN KOKO:   noin 10 m x 10 m = aari = 100 m2.


HINTA:                Palstat, joissa vesipiste 25 €/kausi 

                                  Muut palstat 20 €/kausi

                                  Puolikas palsta 15€/kausi

Monivuotisten palstojen sopimukset!

Marraskuussa 2020 monivuotisten viljelijöiden kanssa on tehty kirjallinen viljelypalstan vuokraussopimus. Mikäli 4H ei ole tavoittanut sinua kirjallisen vuokraussopimuksen allekirjoittamista varten otathan yhteyttä 4H:n toimistoon: puh 050 522 0651 / turku@4h.fi

Monivuotisten palstojen maksu:

Monivuotiset viljelijät voivat maksaa palstansa suoraan yhdistyksen tilille 30.1 mennessä:

FI82 5316 0840 0106 39

BIC OKOYIHH

Viestiin oma nimi, pellon nimi ja palstan numero

Hinnat: Katariina, Munttismäki, Hirvensalo ja Pahaniemen kartano 25 € kokonaiselta palstalta, 15 € puolikkaalta. 

Monivuotisen palstan viljelysäännöt:

KOHTA1: VUOKRA-ALUE ja VUOKRAUS

Palstan koko on noin 100 neliömetriä ja viljelijä voi viljellä kolmea palstaa. Palstan reunoista jätetään 30 cm levyinen kaistale kulkukäytäväksi. Viljely, kompostointi ja tarvikkeiden säilytys tapahtuu oman palstan alueella. Piennaralueet pidetään vapaana. Viljelyoikeuden siirtäminen tapahtuu 4H:n kautta. Mahdolliset varkaudet ja ilkivalta pelloilla eivät kuulu Turun 4H-yhdistyksen tai kaupungin korvattavaksi. Vuokralainen tekee rikosilmoituksen näistä.

KOHTA2: VILJELY

Palsta on tarkoitettu avomaaviljelyyn. Palstalla saa viljellä syötäviä kasveja sekä koristekasveja, yksivuotisia ja monivuotisia.  Kasvit sijoitetaan omalle palstalle, niin etteivät ne varjosta naapuripalstaa, eivätkä estä kulkua käytävillä, esim. hedelmäpuut pidetään pienikasvuisena (max 1,5m). Kohopenkkien korkeus saa olla max 40cm (2 lavakaulusta). Helposti leviävät kasvit, kuten minttu, kasvatetaan rakenteilla rajatulla alueella, niin etteivät ne pääse juurakon avulla leviämään.  Näiden kasvien perkuujätteet kompostoidaan omalla palstalla. Palstalla ei saa viljellä kasveja huumaavaan tarkoitukseen, eikä vieraslajeja. Sadon myynnistä ilmoitetaan 4H-yhdistykselle.

KOHTA3: RAKENTEET JA VILJELYSUOJUKSET

Palstalla saa olla pienimuotinen oleskelualue (ulkokäyttöön tarkoitetuilla pienillä kalusteilla), jossa voi työn lomassa levähtää ja viljelytarvikkeiden säilytykseen max 60 cm korkuinen laatikko (myös kannellinen). Viljelyiden suojaukseen voi käyttää laadukasta hallaharsoa, joka kestää ehjänä pellolla vallitsevat sääolosuhteet. Kaikenlaiset rakennusjätteet ja jätemuovit ym. auringossa ja tuulessa hajoavat muovit ovat palstoilla kielletty. Matalan max. 90cm korkean kasvien sääsuojan materiaalina saa käyttää vain muoveja tai harsoa, jotka ovat UV-suojattuja ja kestävät ehjänä auringonpaisteessa ja tuulessa.

KOHTA 4: PALSTAN YLLÄPITO JA SIISTEYS

Palstan numerotaulua ei saa siirtää. Yksittäistä palstaa ei saa aidata ja narut ym. on poistettava merkinnän jälkeen. Palstalla saa pitää kompostilaatikkoa (max. korkeus 90cm) kasviperäisten jätteiden kompostointiin. Kasviperäiset jätteet voi kuljettaa myös yhteiselle kompostialueelle. Kompostiin ei saa tuoda eläinperäisiä jätteitä. Viljelijän huolehtii palstansa siisteydestä, heinikko pidetään lyhyenä, käytävät kulkukuntoisina, komposti siistinä, kasvisuojukset säänkestävinä ja kuljetettava pois tarpeettomaksi tulleet rakenteet (mahdolliset itsekaivetut sadevesiojat on putkitettava. Katteiden ym. on pysyttävä myös tuulella paikallaan. Palstalla ei saa käyttää kemiallisia hyönteismyrkkyjä eikä kasvintorjunta-aineita. Palstalla onehdottomasti tulen teko kielletty(hiiligrilli myös).

Autolla saa tuoda viljelytarvikkeita lähemmäs palstaa, mutta autoa ei saa parkkeerata pidemmäksi aikaa pellolle. Talveksi palsta siistitään ja viljelijä huolehtii itse jätteiden poiskuljetuksesta peltoalueelta. Peltojen läheisyydessä olevat metalliroskikset ovat vain pikkuroskia varten eikä niiden läheisyyteen saa kasata jätteitä. Kaikki rakenteet, aidanteet, yli 1,5m korkeat tolpat, muovit ja harsot poistetaan talveksi. Palstalle jäävät tavarat, kuten esim. tyhjät vesitynnyrit, suojataan.  Kasvit saa talveksi suojata pakkaselta ja eläimiltä. Palstat ovat käytössä vain viljelykaudella (ei talvikäyttöä).

KOHTA5: VUOKRASOPIMUKSEN IRTISANOMINEN

VILJELIJÄvoi irtisanoa vuokrasopimuksensa viljelykauden päätyttyä, joka on vuoden 15.10 päivä. Viljelijän on tätä ennen siivottava palstaltaan pois kaikki rakenteet. Turun kaupunki ja 4H eivät korvaa viljelijän palstalle mahdollisesti tekemiä maanparannuksia eikä palstalle jääviä kasveja.

VUOKRANANTAJAirtisanoo viljelysopimuksen, mikäli viljelijä rikkoo tai laiminlyö sopimusehdoissa mainittuja velvollisuuksiaan olennaisesti, eikä korjaa menettelyään kohtuullisessa ajassa. Irtisanotun palstan siivouksen hoitaa viljelijä. Jos palsta jätetään siivoamatta, sen siivoamisesta koituvat kulut laskutetaan viljelijältä.

Jos Turun kaupunki irtisanoo tämän vuokrasopimuksen muun kuin sopimusrikkomuksen perusteella, viljelijällä ei ole oikeutta vaatia kaupungilta korvausta.
in English:

Perennial plots

4H Turku has perennial plots in Hirvensalo, Katariina, Munttismäki and Pahaniemi.

The leases at Kärsämäki ended in October of 2020.

There is a waiting list for the perennial plots every year. The list is renewed yearly, so please remember to make your reservation at the beginning of every year! Plots are handed out in the order in which they were reserved. Tilling of the plot is the responsibility of the tenant. You can inquire after a perennial plot via email at turku@4h.fi


SIZE OF PLOT: approx. 10 m x 10 m = 100 m2.


PRICE: Plots with water supply 25€/season

Other plots 20€/season

Half a plot 15€/season

LANDLORD: Turun 4H-yhdistys r.y.

+358 50 522 0651

turku@4h.fi

Payment:

Perennial tenants should deposit the payment on to 4H’s account by the 30th of January:

FI82 5316 0840 0106 39

BIC OKOYIHH

Include your name, name of the field where your plot is located and the number of your plot in the message.

Price: Katariina, Munttismäki, Hirvensalo and Pahaniemen kartano 25 € a whole plot, 15 € half a plot.

Rules for the perennial plots:


1. Rental area and rent

Plots are approximately 100m2. One person can rent up to 3 plots. 30 centimeters of the plot’s edge must be left as a path. All gardening, composting, and storage of supplies must be done within your plot. Please keep the shoulders of the field empty. Possible thefts and vandalism will not be reimbursed by 4H or the City of Turku. Should such things occur, the tenant can file a police report.


2. Gardening

The plot is not meant for greenhouse cultivation. Your plot can be used to grow both annual and perennial edible or ornamental plants. Plants must not shade other plots or hinder usage of paths. For example fruit trees must be no taller than 1.5 meters and raised garden beds no higher than 40 centimeters. Fast spreading plants like mint must be contained within a structure or pot so they can not spread. Plant waste should be composted within your plot. Growing of intoxicating plants and invasive species is forbidden. Selling of crops is allowed but 4H must be notified.


3. Structures and covers

Small outdoor sitting areas (with outdoor furniture) are allowed on the plots. You can also have a box no higher than 60cm to store tools and supplies. To protect your crops use an agricultural/garden fabric that will stay intact in all weather conditions. All easily breakable (for example due to wind or the sun) plastics are forbidden. If you cover your plants to protect them from the weather, please use only plastic and fabric that is UV and weather resistant. The covering must not be higher than 90cm.


4. Upkeep and tidiness

Do not move the number plaque indicating the number of your plot. Fencing of your plot is not allowed. You are allowed a box of max. 90cm in height for composting but you may also use the communal composting area. Do not place animal products in the compost. The tenant is responsible for the plot’s tidiness. Keep the grass short, paths open, compost tidy, be sure to use weather proof plastic/fabric and always remove any structures no longer in use. Possible rain gutters must have pipes. Everything on your plot must stay in place even in windy conditions. The use of chemical pesticides or weed killers is not allowed. Any fire, including coal barbecues, is strictly forbidden.


A car can be used to bring supplies closer to your plot, but may not be parked there for a longer period of time. It is the tenant’s responsibility to tidy and clean the plot for winter. The metal bins near the fields are for small rubbish only. Please do not pile any rubbish next to them. All structures, posts over 1.5 m, plastics and fabrics, should be removed before winter. Items like water barrels must be covered. You are allowed to protect your plants from animals and the cold. Plots are not in use during the winter.


5. Termination of lease

The TENANT can terminate their lease at the end of the season (October 15th). Before termination the plot must be cleared of all structures. The City of Turku and 4H do not reimburse possible soil improvements made by the tenant or plants left behind.


the LANDLORD will terminate the lease should the tenant break or neglect stated responsibilities in a fundamental manner and fail to fix the situation within a reasonable time. Should the lease be terminated, the tenant is responsible for cleaning the plot in question. If the plot is left untidied all expenses occurring from the clean up will be the responsibility of the tenant.


Should the City of Turku terminate the lease, the tenant can not seek compensation from the city.