Kansainvälinen nuorisotyö - Village Feast Kimppakalaasit

Sieniretki

Keskiviikon sieniretkemme suuntautui Jäkärlään! Löysimme mm. tatteja ja orakkaita.Ohjaajaa sai retken päätteeksi herkullista kuumaa kahvia-kiitos

#4HTurku #kimppakalaasi #4HMaskuRuskoVahdon4H #4HNaantali #ensikertaasienessä #VarsinHyvä #Euroopanmaaseudunkehittämisenrahasto #lähiruoka⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Kimppakalaasit Itävallassa syksyllä 2022

YouTube-videon näyttäminen ei onnistunut. Tarkista markkinointievästeiden hyväksyminen ja selaimen yksityisyysasetukset.
Villiruokaa Tippsundissa (kuva Nina Soini)

Kimppakalaasit – Village Feast


Nuorten kansainvälistyminen ja ekologiset ruokavalinnat

Paikallista ekologista ruokaa kansainvälisen     toiminnan kautta

1.3.2020-31.12.2023


HANKKEEN TAVOITTEET:

1. Vahvistetaan käytännönläheisesti osallistujien tuntemusta oman kotimaansa ja varsinkin lähialueensa ekologisen ruokakulttuurin perinteistä, mahdollisuuksista ja tuottajista.

• Kasvatetaan villiruoan käytön tuntemusta ja osaamista, jota me voimme hankkeen avulla jakaa eteenpäin.

• Kursseilla ja työpajoissa on mukana ohjaajia esimerkiksi saariston kalastusalueelta, metsästysseurasta ym.

• Lisätään kansainvälisin keinoin ekologisen lähiruoan arvostusta esimerkiksi opettelemalla valmistamaan eri maiden kasvispainotteisia ruokia.

• Aktivoidaan perinteisten luontoystävällisten menetelmien taitajia mukaan hankkeeseen.

• Opastetaan ja aktivoidaan koti - ja parvekeviljelyä muun muassa vertaisoppimalla ja kursseilla.2. Lisätään osallistujien yhdenvertaisuutta ja verkostoitumista myös yli oman maan rajojen, sekä aktivoidaan heitä osallistumaan kansainväliseen ja monikulttuuriseen (interkulttuuriseen) toimintaan.

• Aktivoidaan hankkeeseen mukaan erilaisia kulttuuritaustoja omaavia osallistujia.

• Tuetaan osallistujia vertaisoppimisen kautta jakamaan omaa osaamistaan muille, ja osallistumaan itse kansainvälisten ja maahanmuuttajataustaisten ohjaamiin työpajoihin.

• Annetaan osallistujille mahdollisuus tutustua vieraaseen ruokakulttuuriin ja tekemisen tapoihin hankkeen tapahtumissa ja vierailumatkoilla.3. Edistetään kestävää kehitystä antamalla nuorille ja muille hankkeeseen osallistuville keinoja ja tietoa siitä, miten yksittäinen ihminen voi yhdessä muiden kanssa konkreettisesti ja omin ekologisin teoin vaikuttaa omaan hiilijalanjälkeen.

• Vaikutetaan kulutustottumuksiin ja elämäntapaan opettelemalla erilaisia ekologisia vaihtoehtoisia malleja arkeen. Esimerkiksi minimoidaan ruokahävikkiä ostamalla ja valmistamalla ruokaa vain tarvittava määrä, ja kiinnitetään huomiota omiin ruokailutottumuksiin.

• Kehitetään ja harjoitellaan yhdessä eri maiden koti- ja parvekeviljelyn mahdollisuuksia.

• Kursseilla kokeillaan uusia, hauskoja kokkausideoita ekologiseen ruoanvalmistukseen.HANKKEEN TOIMENPITEET:

• Hankeinfot

• Kurssit

• Työpajat

• Tutustumisretket ekologisiin kohteisiin

• Kansainväliset kestävän kehityksen leirit

• Kimppakalaasit

• Kimppakalaasin järjestäminen hankkeen tulosten esittelemiseksi ja projektin päätösjuhlaksi.

Hankkeen kansainvälinen yhteistyökumppani on LAG Südburgenland Plus Itävallasta.

http://www.suedburgenlandplus.at/de/quicklinks/aktuelles/detailansicht/124-jugendprojekt-mit-finnland-in-vorbereitung/

Villiruokaa Tippsundissa. Raakasuklaan koristelua luonnosta kerätyillä marjoilla ja kukilla. (kuva Nina Soini)