Työtaitoja Tulevaisuuteen

TTT-hanke 31.12.2017 asti -tiedote

TyöTaitoja Tulevaisuuteen auttaa nuoria työllistymään

Työtaitoja Tulevaisuuteen, eli TTT-kehittämishanke tarjoaa nuorille mahdollisuuksia työelämätaitojen lisäämiseen sekä näiden taitojen hyödyntämiseen ja kokeilemiseen työelämässä. Hankkeen toimenpiteitä ovat muun muassa uusien toimintamallien luominen, infotilaisuudet, työelämäkurssit, haastekampanjat sekä henkilökohtaiset ja some-kontaktit. Yhdessä nuorten kanssa heille suunnitellaan omat henkilökohtaiset työelämävalmiuksien kehitystavoitteet ja nuoria kannustetaan aktiivisuuteen vuoropuhelussa työelämän edustajien kanssa. Nuoret voivat halutessaan toimia myös yrittäjinä.

TTT tähän mennessä 

TTT-hankkeen puitteissa nuorille on pidetty 70 infotilaisuutta ja 33 rekrytointitapahtumaa/ messua. Haastekampanja nuorten keskuudessa on alkanut. Hankkeen avulla on järjestetty 95 työelämäkurssia. Nuorille on annettu henkilökohtaista ohjausta ja suunniteltu yhdessä 155 nuoren kanssa henkilökohtaiset työelämävalmiuksien kehitystavoitteet. Lisäksi nuorille annetaan neuvontaa työnhakuun liittyen nuorten toiveesta perustettujen Facebook-ryhmien kautta. Facebook-tyhmien lisäksi nuoria varten on luotu useita WhatsApp-tyhmiä nopeaa viestimistä varten. Nuoria on kannustettu pientenkin töiden tekemiseen, koska se kasvattaa cv:tä tulevaisuutta ajatellen.

Yrittäjät ja yhteisöt mukaan toteutukseen

Nuoria työllistävien yhteisö-ja yritysrinkien perustaminen on aloitettu. Yrittäjille, yhteisöille ja kotitalouksille on annettu tietoa nuorten työllistämisen erityispiirteistä sekä perustettavista yhteisö- ja yritysringeistä. On luotu 307 henkilökohtaista kontaktia yrityksiin, yhteisöihin ja kotitalouksiin sekä tehty 64 vierailua yrittäjä- ja vastaavissa yhdistyksissä. Hankkeesta on tiedotettu 4H-yhdistysten, yritysten ja yhteisöjen kotisivuilla, sosiaalisessa mediassa ja sähköpostitse. Medialle on lähetetty hankkeen esite ja tiedotteita. Yrityksiä, yhteisöjä ja kotitalouksia on haastettu tarjoamaan työtä nuorille. Yhteensä 125 nuorta on saanut kesä- tai muuta työtä. Lisäksi 23 nuorta on perustanut oman yrityksen.

Nuorten toiveita kuunnellen

Hankkeen aikana on toteutettu myös erilaisia projekteja, esimerkiksi Maskussa ryhmä vailla työtä olevia työpajanuoria sai suunnitella remontin paikalliseen nuorisotilaan. Suunnittelun aikana nuoret saivat kurssitusta asiassa ja he toteuttivat remontin TTT-hankkeen tuella. Nuoret saivat itse toteuttaa suunnitelmansa ja kerätä työkokemusta ammattimaisen ohjauksen lomassa. Tärkeässä roolissa projektissa oli nuorten omat päätökset niin maalien värin kuin sisustuksen suhteen, näin nuoret saivat olla aktiivinen toteuttaja projektissa. Kun nuoret otetaan mukaan päättämään ja suunnittelemaan, luo se tunteen, että me teemme tätä yhdessä, nuoret pääosassa!

TTT-hanke on Leader rahoittama hanke, jonka toteuttajana toimii paikallisia 4H-yhdistyksiä. Hankkeen toteutusaika on 1.10.2015 – 30.9.2018. 

Kurssit alasivun löydät TÄÄLTÄ

NUORTEN TYÖLLISTÄMISHANKE - TYÖTAITOJA TULEVAISUUTEEN

 

Työtaitoja Tulevaisuuteen -kehittämishankkeen tavoitteena on tarjota nuorille mahdollisuuksia työelämätaitojen lisäämiseen sekä näiden taitojen hyödyntämiseen ja kokeilemiseen työelämässä. Hankkeessa luodaan nuorten ja työnantajien kohtaamiseen ja verkostoitumiseen uudenlaisia sähköisiä verkkoja hyödyntäviä toimintamalleja, joita jatkossa käytetään ja kehitetään yhteistyössä yritysten ja yhteisöjen kanssa. Nuorille tarjotaan mahdollisuuksia kesä- tai muihin töihin, joissa nuoret voivat kokeilla hankkimiaan taitoja käytännössä. Työelämäkursseja kehitetään osallistujien tarpeiden mukaan. Hankkeella edistetään nuorten työelämävalmiuksia ja tarjotaan heille mahdollisuus verkostoitua työelämässä.

Yhteisöt ja yritykset saavat mahdollisuuden työllistää nuoren joko suoraan tai hankkeen aikana perustettujen yhteisö - ja yritysrinkien kautta. Lisäksi kotitaloudet saavat apua nuorten työllistämiseen. Hanke mahdollistaa nuorten ja työn tarjoajien kohtaamisen uusilla foorumeilla. Samalla yhteisöt, yritykset ja kotitaloudet saavat aktiivisen ja motivoituneen nuoren työntekijän, jolla on taustalla 4H-yhdistyksen tuki ja mentorointi.

Hankkeen aikana tavoitetaan 4000 nuorta ja 2000 yritystä, yhteisöä ja kotitaloutta. Hankkeen aikana 80 nuorta saa kesä- tai muun työpaikan. Hankkeen toimenpiteitä ovat muun muassa uusien toimintamallien luominen, infotilaisuudet, työelämäkurssit, haastekampanjat sekä henkilökohtaiset ja some-kontaktit. Lisäksi suunnitellaan yhdessä nuoren henkilökohtaiset työelämävalmiuksien kehitystavoiteet. Nuoria kannustetaan aktiivisuuteen vuoropuhelussa työelämän edustajien kanssa. Verkostoitumisen myötä nuorille tarjoutuu uusia työtilaisuuksia. Nuoret voivat halutessaan toimia myös yrittäjinä.

Hankkeen toiminta-alueena on Kaarina (entinen Piikkiön alue, Kuusiston saari), Lieto, Masku, Paimio, Raisio (alue Palovuoresta Haunisten altaalle ja Raision joelle), Rusko, Sauvo ja Turku (Maaria, Paattinen, Kakskerran alue). Hanketta toteuttavat Liedon, Maskun-Ruskon-Vahdon, Paimion-Sauvon ja Turun 4H-yhdistykset.

 

 

Turun 4H-yhdistys ry

Paula Harjamäki toiminnanjohtaja

Mestarinkatu 2

20810 TURKU

Puhelin: 050 522 0651, turku@4h.fi

NUORTEN TYÖLLISTÄMISHANKE - TYÖTAITOJA TULEVAISUUTEEN
#työtaitojatulevaisuuteen

Työtaitoja Tulevaisuuteen -kehittämishankkeen tavoitteena on tarjota nuorille mahdollisuuksia työelämätaitojen lisäämiseen sekä näiden taitojen hyödyntämiseen ja kokeilemiseen työelämässä. Hankkeessa luodaan nuorten ja työnantajien kohtaamiseen ja verkostoitumiseen uudenlaisia sähköisiä verkkoja hyödyntäviä toimintamalleja, joita jatkossa käytetään ja kehitetään yhteistyössä yritysten ja yhteisöjen kanssa. Nuorille tarjotaan mahdollisuuksia kesä- tai muihin töihin, joissa nuoret voivat kokeilla hankkimiaan taitoja käytännössä. Työelämäkursseja kehitetään osallistujien tarpeiden mukaan. Hankkeella edistetään nuorten työelämävalmiuksia ja tarjotaan heille mahdollisuus verkostoitua työelämässä. Lue lisää...