Ruohonpää


Palstan sijainnin näet tästä

Palstalla on vesipiste

Viljavuustutkimuksen tulokset

AnalyysiYksikköTulos
Maalaji hiuesavi

Multavuus

 runsasmultainen

Johtoluku

 mS/cm1,8
pH 7,7 (arveluttavan korkea)
Kalsium (Ca)mg/l7700 (arveluttavan korkea)
Fosfori (P)mg/l110 (arveluttavan korkea)
Kalium (K)mg/l320 (hyvä)
Magnesiummg/l230 (tyydyttävä)
Rikki (S)mg/l12 (tyydyttävä)
Kupari (Cu)mg/l18 (korkea)
Mangaani (Mn)mg/l40 (tyydyttävä)
Sinkki (Zn)mg/l21 (korkea)

Kationin

vaihtokapasiteetti

cmol/kg42
Ca / KVK%92
K / KVK%2
Mg / KVK%5
Na/ KVK%1
Kalkitustarvetonni/ha0

Suositeltava

kalkkilaji

 Mg-pitoiset