Halinen

Palstan sijainnin näet tästä

Viljavuustutkimuksen tulokset

AnalyysiYksikköTulos
Maalaji Hieno hieta

Multavuus

 multava

Johtoluku

 mS/cm1,1
pH 6,8 (korkea)
Kalsium (Ca)mg/l2300 (hyvä)
Fosfori (P)mg/l37 (korkea)
Kalium (K)mg/l270 (hyvä)
Magnesiummg/l230 (hyvä)
Rikki (S)mg/l5,8 (huononlainen)
Kupari (Cu)mg/l14 (korkea)
Mangaani (Mn)mg/l45 (tyydyttävä)
Sinkki (Zn)mg/l17 (hyvä)

Kationin

vaihtokapasiteetti

cmol/kg15
Ca / KVK%77
K / KVK%5
Mg / KVK%13
Na/ KVK%2
Kalkitustarvetonni/ha0

Suositeltava

kalkkilaji

 Vapaavalintainen