Munttismäki


Palstan sijainnin näet tästä

Viljavuustutkimuksen tulokset

AnalyysiYksikköTulos
Maalaji karkea hieta

Multavuus

 multava

Johtoluku

 mS/cm1,2
pH 6,1 (tyydyttävä)
Kalsium (Ca)mg/l1900 (tyydyttävä)
Fosfori (P)mg/l26 (hyvä)
Kalium (K)mg/l150 (tyydyttävä)
Magnesiummg/l120 (tyydyttävä)
Rikki (S)mg/l6,0 (huononlainen)
Kupari (Cu)mg/l5,9 (hyvä)
Mangaani (Mn)mg/l34 (tyydyttävä)
Sinkki (Zn)mg/l7,8 (hyvä)

Kationin

vaihtokapasiteetti

cmol/kg14
Ca / KVK%68
K / KVK%3
Mg / KVK%7
Na/ KVK%2
Kalkitustarvetonni/ha2

Suositeltava

kalkkilaji

 Mg-pitoiset